RİSK ANALİZLERİ

6331 sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Yasası’’ nın, 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘‘İş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği’’ ne göre tüm iş yerleri risk analizini yapmak/yaptırmak zorundadır. Ayrıca, acil eylem planı ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimleri de yasa gereği yapılması zorunlu diğer konulardır.

Yapılan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfına göre, çok tehlikeli iş yerlerinde 2 yıl, tehlikeli iş yerlerinde 4 yıl, az tehlikeli iş yerlerinde 6 yıl geçerlidir.

Bu süre dolmadan kısmen veya tamamen yenilenmesini gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir:

  • İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında,
  • Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında, køb viagra i danmark
  • İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde,
  • Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda,
  • İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda,
  • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda,
  • İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda.

Sağlıklı ve güvenli bir iş yeri oluşturmak, hem şirket sahibine hem de çalışanlara güven ve moral motivasyon aşılayacak, kurumsallaşmanıza katkı sağlayacaktır. Yıllarca bu sektörde çalışmış deneyimli ekibimiz size katkı sunmaya hazırdır.