Bir OSGB tarafından firmanız için atanan iş güvenliği uzmanları ;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

• Eğitim Planı hazırlamak

• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

• Risk Değerlendirmesi yapmak

• Acil Durum Planı hazırlamak

• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

• İç Yönetmelik hazırlamak

• İş İzni Prosedürü hazırlamak

• Çalışma talimatları hazırlamak

• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek

• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek

• Basınçlı kapların  periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar https://mgpharmacie.com/acheter-deltasone-prednisolone/.